Διάφορα Βιβλία για Μαθηματικά

Μαθηματικά Γενικά ● Διάφορα Βιβλία για Μαθηματικά

Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 – 2001 ● Συλλογικό έργο ● 2002

Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 ● Συλλογικό έργο ● 2002

Βαλκανικές Μαθηματικές Ολυμπιάδες 1984 - 2001 | Τα προβλήματα - οι λύσεις τους - ιστορικά σημειώματα. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία - 2002 | ISBN 9789607341242 σελ.172