Διάφορα Βιβλία για Μαθηματικά

Μαθηματικά Γενικά ● Διάφορα Βιβλία για Μαθηματικά

Ανάμεσα στο μέρος & στο όλο: Αναστοχαστική οικοδόμηση Μαθηματικών

Ανάμεσα στο μέρος & στο όλο: Αναστοχαστική οικοδόμηση Μαθηματικών

Ανάμεσα στο μέρος και στο όλο: Αναστοχαστική οικοδόμηση Μαθηματικών εννοιών | Αναστοχαστική Οικοδόμηση Μαθηματικών Εννοιών. ● Φραγκίσκος Καλαβάσης ● Εκδόσεις: Gutenberg - 2015 | ISBN 9789600116946 σελ.416