Βιβλία για Μαθηματικά & Ελεύθερο Χρόνο

Μαθηματικά Γενικά ● Βιβλία για Μαθηματικά & Ελεύθερο Χρόνο

Παιχνίδια του μυαλού ● Θανάσης Γιαλούρης ● Εκδόσεις Αναστασιάδης

Παιχνίδια του μυαλού ● Θανάσης Γιαλούρης ● Εκδόσεις Αναστασιάδης

Παιχνίδια του μυαλού | Μαθηματικές και νοητικές σπαζοκεφαλιές. ● Θανάσης Γιαλούρης ● Εκδόσεις: Αναστασιάδης - 2000 | ISBN 9789607198754 σελ.158

Μαθηματικοί γρίφοι 1 ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● 1999

Μαθηματικοί γρίφοι 1 ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● 1999

Μαθηματικοί γρίφοι 1 | Εκατόν Πενήντα (150) Προβλήματα από τη Στήλη «Σπαζοκεφαλιές» του Περιοδικού Quantum. ● Εκδόσεις Κάτοπτρο ● Εκδόσεις: Κάτοπτρο - 1999 | ISBN 9789607778000 σελ.154