Άλγεβρα Α’ Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδ. Ζήτη ● ISBN 9789604562930

Άλγεβρα Α’ Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη – 2011 | ISBN 9789604562930 σελ.336

Άλγεβρα Α’ Λυκείου

Άλγεβρα Α' Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδ. Ζήτη ● ISBN 9789604562930

Θανάσης Ξένος – Ζήτη – ISBN 9789604562930

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΘανάσης Ξένος
ΕκδότηςΖήτη
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες336
Μέγεθος24 × 17
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789604562930
ISBN-13978-960-456-293-0

Περίληψη – Περιεχόμενα

Άλγεβρα Α’ Λυκείου ● Θανάσης Ξένος ● Εκδ. Ζήτη ● ISBN 9789604562930

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με βάση την αναμορφωμένη έκδοση του σχολικού βιβλίου Άλγεβρας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που θα διδάσκεται από το σχολικό έτος 2010-2011.
Είναι ένα σημαντικό βοήθημα για τους μαθητές, αλλά και οι συνάδελφοι καθηγητές θα βρουν πλούσιο υλικό για το έργο τους.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
– Θεωρία, γραμμένη με κάθε λεπτομέρεια.
– Παραδείγματα και εφαρμογές για όλες τις περιπτώσεις.
– Ασκήσεις Α και Β ομάδας
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται:
– Ερωτήσεις κατανόησης (Σωστού – Λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης και σύντομης απάντησης)
– Γενικές ασκήσεις, κυρίως για μαθητές με αυξημένο ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά.
– Διαγώνισμα με τέσσερα αντιπροσωπευτικά θέματα.
Τα κεφάλαια που αναπτύσσονται είναι:
Εισαγωγικό κεφάλαιο: Το λεξιλόγιο της Λογικής – Σύνολα.
Κεφάλαιο 1: Οι πραγματικοί αριθμοί (ιδιότητες πράξεων, διάταξη, απόλυτη τιμή, ρίζες)
Κεφάλαιο 2: Εξισώσεις (Εξισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, διώνυμη εξίσωση).
Κεφάλαιο 3: Ανισώσεις (Ανισώσεις πρώτου και δευτέρου βαθμού, ανισώσεις γινόμενο, ανισώσεις πηλίκο).
Κεφάλαιο 4: Βασικές έννοιες των συναρτήσεων (Η έννοια της συνάρτησης, γραφική παράσταση συνάρτησης, μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης, άρτιες και περιττές συναρτήσεις).
Κεφάλαιο 5: Μελέτη των βασικών συναρτήσεων f(x)=αx2, g(x)=α/x και h(x)=αx2 βx γ, (α διάφορο του 0)
Κεφάλαιο 6: Πιθανότητες
Κεφάλαιο 7: Πρόοδοι
Στο τέλος του βιβλίου γίνεται μια επανάληψη με όλη τη θεωρία σε ερωτήσεις και κατάλληλα επιλεγμένες επαναληπτικές ασκήσεις.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους