Άπειροστατικός Λογισμός και η Πραγματική Άλγεβρα ● Παναγ. Σακκαλής

Άπειροστατικός Λογισμός και η Πραγματική Άλγεβρα ● Παναγιώτης Γ. Σακκαλής ● Εκδόσεις: Τυπωθήτω – 2003 | ISBN 9604021192 σελ.

Άπειροστατικός Λογισμός και η Πραγματική Άλγεβρα

Άπειροστατικός Λογισμός και η Πραγματική Άλγεβρα ● Παναγ. Σακκαλής

Παναγιώτης Γ. Σακκαλής – Τυπωθήτω – ISBN 9604021192

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΠαναγιώτης Γ. Σακκαλής
ΕκδότηςΤυπωθήτω
Έτος Έκδοσης2003
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139604021192
ISBN-13960-402-119-2

Περίληψη – Περιεχόμενα

Άπειροστατικός Λογισμός και η Πραγματική Άλγεβρα ● Παναγ. Σακκαλής

Ο Απειροστικός Λογισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος. Εμπνεόμενοι από προβλήματα της Αστρονομίας, ο Νεύτων και ο Leibiz ανέπτυξαν τις βασικές ιδέες του Απειροστικού Λογισμού 300 χρόνια πριν. Το βιβλίο παρουσιάζει μια εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του Απειροστικού Λογισμού. Επίσης, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, περιλαμβάνουμε ένα κεφάλαιο με στοιχεία Υπολογιστικής Αλγεβρας.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους