Αριθμητική Ανάλυση ● Francis Scheid ● Εκδόσεις ΕΣΠΙ Εκδοτική Ε.Π.Ε

Αριθμητική Ανάλυση ● Francis Scheid ● Εκδόσεις: ΕΣΠΙ Εκδοτική – 2011 | ISBN 9789607610256 σελ.

Αριθμητική Ανάλυση

Αριθμητική Ανάλυση ● Francis Scheid ● Εκδόσεις ΕΣΠΙ Εκδοτική Ε.Π.Ε

Francis Scheid – ΕΣΠΙ Εκδοτική – ISBN 9789607610256

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςFrancis Scheid
ΕκδότηςΕΣΠΙ Εκδοτική
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789607610256
ISBN-13978-960-7610-25-6

Περίληψη – Περιεχόμενα

Αριθμητική Ανάλυση ● Francis Scheid ● Εκδόσεις ΕΣΠΙ Εκδοτική Ε.Π.Ε

Τι είναι η αριθμητική ανάλυση. Το συμπτωτικό πoλυώνυμo. Πεπερασμένες διαφορές. Παραγοντικά πoλυώνυμα. Πρόσθεση. Ο τύπος τoυ Newton. Τελεστές και συμπτωτικά πoλυώνυμα. Ανισαπέχοντα ορίσματα. Διαιρεμένες διαφορές. Εφαπτόμενα πoλυώνυμα. Το πoλυώνυμo Taylor. Παρεμβολή και πρόβλεψη. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση κατά Gauss. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Αθροίσματα και σειρές. Εξισώσεις διαφορών. Διαφορικές εξισώσεις Διαφορικά προβλήματα ανώτερης τάξεως. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων με πoλυώνυμα. Πoλυωνυμική προσέγγιση ελάχιστoυ-μέγιστoυ. Προσέγγιση με ρητές συναρτήσεις. Τριγωνομετρική προσέγγιση. Μη γραμμική άλγεβρα. Γραμμικά συστήματα. Γραμμικός προγραμματισμός.Υπερκαθορισμένα συστήματα. Προβλήματα οριακών τιμών. Μέθοδοι Monte Carlo.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους