Αριθμητική Ανάλυση ● Δημήτρης Γεωργίου ● Εκδόσεις Κλειδάριθμος ● 2009

Αριθμητική Ανάλυση ● Δημήτρης Α. Γεωργίου ● Εκδόσεις: Κλειδάριθμος – 2009 | ISBN 9789604611720 σελ.279

Αριθμητική Ανάλυση

Αριθμητική Ανάλυση ● Δημήτρης Γεωργίου ● Εκδόσεις Κλειδάριθμος ● 2009

Δημήτρης Α. Γεωργίου – Κλειδάριθμος – ISBN 9789604611720

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΔημήτρης Α. Γεωργίου
ΕκδότηςΚλειδάριθμος
Έτος Έκδοσης2009
Σελίδες279
Μέγεθος24 × 17
ΕξώφυλλοΜαλακό εξώφυλλο
ISBN 139789604611720
ISBN-139789604611720
ISBN 109604611720

Περίληψη – Περιεχόμενα

Αριθμητική Ανάλυση ● Δημήτρης Γεωργίου ● Εκδόσεις Κλειδάριθμος ● 2009

Στο μοναδικό αυτό εγχειρίδιο μελέτης παρουσιάζονται με απλό τρόπο τα βασικά θέματα που καλύπτουν τη διδασκόμενη ύλη του μαθήματος στα περισσότερα πανεπιστημιακά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, ενώ περιλαμβάνεται και πλήθος ασκήσεων.

Μεταξύ άλλων, το βιβλίο καλύπτει και την ακόλουθη θεματολογία:

– Το αντίστροφο πρόβλημα (επίλυση εξισώσεων, μέθοδος Βolzano ή της διχοτόμησης, μέθοδος της εσφαλμένης θέσης, μέθοδος της διατομής (ή της τέμνουσας), επαναληπτικές διαδικασίες, μέθοδος Newton, μέθοδος Picard Lidel?f, μέθοδος Δ2 του Aitken).
– Γραμμικά συστήματα (επαναληπτικές μέθοδοι, Μέθοδος JACOBI, μέθοδος Gauss-Seidel, μέθοδος διαδοχικής υπερχαλάρωσης, άμεση μέθοδος απαλοιφής του Gauss, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, μέθοδος Newton για μη γραμμικά συστήματα).
– Επίλυση διαφορικών εξισώσεων (απλές μορφές εξισώσεων διαφορών, επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης, μέθοδοι απλού βήματος επίλυσης διαφορικών εξισώσεων, αναλυτικές μέθοδοι: η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών, μέθοδος του Euler, μέθοδοι των Runge-Kutta, μέθοδοι παρεμβολής, μέθοδοι πολλαπλού βήματος, αναλυτικές μέθοδοι: άμεσος προσδιορισμός της λύσης με σειρές Τaylor, ανάλυση σφάλματος κ.ά.).
– Εισαγωγή στην θεωρία προσεγγίσεων για το πρόβλημα της αναγνώρισης (παρεμβολή, πολυωνυμική παρεμβολή και πρόβλεψη με πεπερασμένες διαφορές, παρεμβολικό πολυώνυμο, παρεμβολή Lagrange, παρεμβολή Hermite, διαιρεμένες διαφορές, το παρεμβολικό πολυώνυμο του Newton, τo «προς τα εμπρός» παρεμβολικό πολυώνυμο Newton-Gregory, τύποι παρεμβολής κ.ά.).
– Το ευθύ πρόβλημα (αριθμητική ολοκλήρωση με χρήση παρεμβολικών πολυωνύμων, τύποι Cote, αντικατάσταση ολοκληρωτέας συνάρτησης με 1ου βαθμού πολυώνυμα, αριθμητική ολοκλήρωση με χρήση παρεμβολικών πολυωνύμων 2ου βαθμού, 3ου βαθμού και 4ου βαθμού, μελέτη του σφάλματος για μονότονες ολοκληρωτέες συναρτήσεις και για περιοδικές ολοκληρωτέες συναρτήσεις, αριθμητική ολοκλήρωση με χρήση παρεμβολής Lagrange, σφάλμα ολοκλήρωσης, αριθμητική ολοκλήρωση με χρήση παρεμβολής Hermite, τύπος των Euler & MacLaurent, αριθμητική ολοκλήρωση με τη μέθοδο Romberg, αριθμητική ολοκλήρωση με αντικατάσταση του τελεστή, οι τύποι Newton Cotes).


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους