Αριθμοδείκτες και επίσημες στατιστικές ● Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος

Αριθμοδείκτες και επίσημες στατιστικές ● Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος ● Εκδόσεις: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 2012 | ISBN 9789609443128 σελ.

Αριθμοδείκτες και επίσημες στατιστικές

Αριθμοδείκτες και επίσημες στατιστικές ● Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος

Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ISBN 9789609443128

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΠαναγιώτης Τζωρτζόπουλος
ΕκδότηςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος Έκδοσης2012
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789609443128
ISBN-13978-960-9443-12-8

Περίληψη – Περιεχόμενα

Αριθμοδείκτες και επίσημες στατιστικές ● Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος

Οι αριθμοδείκτες είναι κλασικά στατιστικά εργαλεία μέτρησης και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στον τομέα εφαρμογών των κοινωνικών κυρίως επιστημών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αναφέρονται στη μέτρηση των λεγομένων σχετικών μεταβολών και μάλιστα μεγεθών που κυρίως είναι σύνθετα ή πολυσύνθετα (γενικό επίπεδο τιμών, επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής, μόλυνση περιβάλλοντος κ.λπ.). Η χρήση των αριθμοδεικτών στους κλάδους της Οικονομικής, της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και τους λοιπούς κλάδους που συνδέονται με αυτούς είναι πολύ συχνή και ιστορικά η παλαιότερη. Είναι αδύνατο να φαντασθούμε σήμερα οικονομολόγο ή στέλεχος επιχείρησης ή άλλον επιστήμονα παρεμφερών κλάδων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί στην εργασία του ή δεν είναι εξοικειωμένος με μετρήσεις που αφορούν έννοιες όπως «γενικό επίπεδο τιμών, ποσοτήτων και αξίας», «αγοραστική αξία του χρήματος», «αποπληθωρισμός», «πραγματική μεταβολή μισθών», «τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών», «πραγματικό επιτόκιο», «όροι εμπορίου», «δείκτης τιμών χρηματιστηριακών τίτλων» κ.λπ. Επίσης, οι εξελίξεις του «δείκτη τιμών καταναλωτή», του «δείκτη τιμών χονδρικής πώλησης», του «δείκτη βιομηχανικής παραγωγής», του «δείκτη αξίας λιανικών πωλήσεων», του «δείκτη απασχόλησης», των «δεικτών οικονομικής δραστηριότητας» δεν ενδιαφέρουν μόνο τους ειδικούς. Ενδιαφέρουν την Κυβέρνηση, τα κόμματα, τους συνδικαλιστές, τους επιχειρηματίες και συχνά τους ίδιους τους καταναλωτές ως μεμονωμένα άτομα, όπως και τους εργαζομένους, τους επενδυτές, τους αποταμιευτές κ.λπ. Τους χρηματιστηριακούς δείκτες και τους αριθμοδείκτες εταιρειών, παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι όχι μόνο ως εξελίξεις ορισμένου κλάδου οικονομικών μονάδων ή της εθνικής οικονομίας, αλλά και όλων των μεγάλων οικονομιών και χρηματιστηρίων του κόσμου. Τους περισσότερο ειδικούς ενδιαφέρουν ένα πλήθος από εξειδικευμένους δείκτες όπως είναι οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, οι δείκτες ανταγωνιστικότητας, οι λεγόμενοι δείκτες DΝΑ των χρωμοσωμάτων κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω, άμεσα ή έμμεσα, αναφέρονται στους αριθμοδείκτες. Συνεπώς, η χρησιμότητα που προκύπτει από τη γνώση του θέματος των αριθμοδεικτών, στα πλαίσια των προαναφερομένων επιστημών καθώς και των τρεχουσών καθημερινών αναγκών, είναι φανερή και οπωσδήποτε σημαντική. Όπως αναφέρει ο Βalk (2008), οι αριθμοδείκτες συζητιούνται σήμερα συχνότατα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην πολιτική. Η χρήση μάλιστα ορισμένων από αυτούς είναι σήμερα γενικευμένη και καθημερινή στις εφημερίδες και τα τηλεοπτικά προγράμματα. (από τον πρόλογο του βιβλίου)


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους