Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● ίδρυμα μείζονος Ελληνισμού ● Έτος 2004

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ● Εκδόσεις: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – 2004 | ISBN 9607957261 σελ.

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● ίδρυμα μείζονος Ελληνισμού ● Έτος 2004

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – ISBN 9607957261

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΊδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
ΕκδότηςΊδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Έτος Έκδοσης2004
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139607957261
ISBN-13960-7957-26-1


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους