Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών | Με Ασκήσεις και Λύσεις (Β’ Έκδοση). ● Κωνσταντίνος Μπουρλάκης ● Εκδόσεις: Ο.Π.Α. – 2016 | ISBN 9786188149953 σελ.1186

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών

Κωνσταντίνος Μπουρλάκης – Ο.Π.Α. – ISBN 9786188149953

ΥπότιτλοςΜε Ασκήσεις και Λύσεις (Β’ Έκδοση).
ΣυγγραφέαςΚωνσταντίνος Μπουρλάκης
ΕκδότηςΟ.Π.Α.
Έτος Έκδοσης2016
Σελίδες1186
Μέγεθος25 × 18
Εξώφυλλο – –
ISBN 139786188149953
ISBN-13978-618-81499-5-3
ΘεματολογίαΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ● ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη – Περιεχόμενα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών

Σκοπός του συγγράμματος είναι η εξέταση ενός σημαντικού αριθμού βασικών μαθηματικών τεχνικών οι οποίες είναι ενταγμένες στο πλαίσιο επιχειρηματικών προβλημάτων και υποδειγμάτων. Φιλοδοξία των συγγραφέων ήταν η δημιουργία ενός κειμένου που ενοποιεί τη μαθηματική θεωρία με πλήθος πρακτικών εφαρμογών στις Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να αναπτύξει τις μαθηματικές δεξιότητες του αναγνώστη εστιάζοντας αβίαστα στην άμεση εφαρμογή σε προβλήματα οικονομικής και επιχειρηματικής φύσης. Συχνά, μέσα από ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πρόβλημα, αναπτύσσεται και παρουσιάζεται μια ποσοτική μέθοδος, πριν αυτή διατυπωθεί στη γενική μαθηματική της μορφή. Με αυτή τη λογική, στην αρχή κάθε Ενότητας υπάρχει ένα εφαρμοσμένο ποσοτικοποιημένο «Εισαγωγικό Παράδειγμα» με σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση της μαθηματικής τεχνικής που αναπτύσσεται. Η απάντηση στο «Εισαγωγικό Παράδειγμα» παρουσιάζεται αργότερα εντός του κειμένου, καθώς σταδιακά φωτίζονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά της υπό εξέταση ποσοτικής μεθόδου. Σε κάθε Ενότητα, μια σειρά παραδειγμάτων με απαντήσεις οδηγούν βήμα προς βήμα το μελετητή στην εξερεύνηση της αντίστοιχης μεθόδου. Ταυτόχρονα, οι μαθηματικές έννοιες, οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα των μεθόδων, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα όρια εφαρμογής τους, συγκεντρώνονται συνοπτικά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Επιπρόσθετα, όπου το υπολογιστικό έργο διευκολύνεται με τη χρήση υπολογιστή, και συγκεκριμένα με το πρόγραμμα Microsoft Excel, γίνεται εκτενής παρουσίαση της αντίστοιχης εφαρμογής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (spreadsheet). Το περιεχόμενο των παραδειγμάτων αντλείται από όλους τους χώρους των Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, προσφέροντας ποικιλία και εύρος στις εφαρμογές που εξετάζονται. Τελική επιδίωξη του βιβλίου είναι η χρήση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών να δέσει ως ένα ενιαίο σύνολο με τις Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες. (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους