Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις ● Richard Bronson ● 9789607610287

Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις ● Richard Bronson ● Εκδόσεις: ΕΣΠΙ Εκδοτική – 2011 | ISBN 9789607610287 σελ.

Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις

Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις ● Richard Bronson ● 9789607610287

Richard Bronson – ΕΣΠΙ Εκδοτική – ISBN 9789607610287

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςRichard Bronson
ΕκδότηςΕΣΠΙ Εκδοτική
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789607610287
ISBN-13978-960-7610-28-7

Περίληψη – Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις ● Richard Bronson ● 9789607610287

Βασικές έννοιες. Λύσεις. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως (ταξινόμηση, χωριζόμενων μεταβλητών, ομογενείς, πλήρεις, γραμμικές, παράγοντες ολοκληρώσεως, εφαρμογές). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις (γενικές παρατηρήσεις, θεωρία λύσεων, ομογενείς με σταθερούς συντελεστές). Οι μέθοδοι των προσδιοριστέων συντελεστών και της μεταβολής των σταθερών. Προβλήματα αρχικών τιμών. Εφαρμογές γραμμικών διαφορικών εξισώσεων δεύτερης τάξεως. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μεταβλητούς συντελεστές. Λύσεις με δυναμoσειρές (σε ομαλό και σύνηθες ανώμαλο σημείο, μέθοδος τoυ Frobenius). Συναρτήσεις γάμα και Bessel. Ο μετασχηματισμός Laplace. Συνελίξεις. Λύση γραμμικών διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων με το μετασχηματισμό Laplace. Πίνακες. Απλές αριθμητικές μέθοδοι. Μέθοδοι Runge-Κutta και προβλέψεως-διορθώσεως. Αριθμητικές μέθοδοι για συστήματα. Προβλήματα συνoριακών τιμών. Προβλήματα Sturm-Liouνille. Σειρές ιδιoσυναρτήσεων. Παραρτήματα.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους