Βιβλία Μαθηματικών Α’ Τάξης Γυμνασίου

Γυμνάσιο ● Βιβλία Μαθηματικών Α’ Τάξης Γυμνασίου

Δυσκολίες στα Μαθηματικά λεκτικά προβλήματα ● Κωνσταντίνος Δαραής

Δυσκολίες στα Μαθηματικά λεκτικά προβλήματα ● Κωνσταντίνος Δαραής

Δυσκολίες στα Μαθηματικά λεκτικά προβλήματα | Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθηματικών Λεκτικών Προβλημάτων για Μαθητές Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου. ● Κωνσταντίνος Δαραής ● Εκδόσεις: University Studio Press - 2010 | ISBN 9789601219509 σελ.196

Στο κατώφλι του Γυμνασίου ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● 2009

Στο κατώφλι του Γυμνασίου ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις Ζήτη ● 2009

Στο κατώφλι του Γυμνασίου | Διακοπές και δημιουργική ενασχόληση με τη γλώσσα και τα Μαθηματικά (για αποφοίτους Δημοτικού). ● Θανάσης Π. Ξένος ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2009 | ISBN 9789604561636 σελ.168

Mαθηματικά Α’ Γυμνασίου σε 25 απλά μαθήματα ● Παναγιώτης Δουληγέρης

Mαθηματικά Α' Γυμνασίου σε 25 απλά μαθήματα ● Παναγιώτης Δουληγέρης

Mαθηματικά Α' Γυμνασίου σε 25 απλά μαθήματα | Σύμφωνα με τα νέα διαθεματικά προγράμματα σπουδών του παιδαγωγικού ινστιτούτου. ● Παναγιώτης Δουληγέρης ● Εκδόσεις: Κέδρος - 2009 | ISBN 9789600439618 σελ.256