Κριτική στην αποδεικτική μέθοδο των Μαθηματικών προτάσεων ● Κορφή

Κριτική στην αποδεικτική μέθοδο των Μαθηματικών προτάσεων | (θεωρία της μεθόδου). ● Γεώργιος Θ. Πράσινος ● Εκδόσεις: Κορφή – 2004 | ISBN 9789603393429 σελ.80

Κριτική στην αποδεικτική μέθοδο των Μαθηματικών προτάσεων

Κριτική στην αποδεικτική μέθοδο των Μαθηματικών προτάσεων ● Κορφή

Γεώργιος Θ. Πράσινος – Κορφή – ISBN 9789603393429

Υπότιτλος(θεωρία της μεθόδου).
ΣυγγραφέαςΓεώργιος Θ. Πράσινος
ΕκδότηςΚορφή
Έτος Έκδοσης2004
Σελίδες80
Μέγεθος21 × 14
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789603393429
ΘεματολογίαΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ● ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη – Περιεχόμενα

Κριτική στην αποδεικτική μέθοδο των Μαθηματικών προτάσεων ● Κορφή

Είναι περίεργος ο τρόπος, που το ανθρώπινο πνεύμα αναζητά την αλήθεια. Ενώ δηλαδή εκείνη αφ’ εαυτής ηρεμεί, η σκέψη μας προχωρεί δυσκίνητη και με μαιανδρικές περιπλανήσεις για την κατάκτησή της. και τις περισσότερες φορές, αφού ισχυρισθούμε ότι την βρήκαμε, έπεται συνέχεια ένας σκεπτικισμός γύρω από το «αληθινό μας αποτέλεσμα», ο οποίος σύντομα διαταράσσει την ευστάθεια και ενάργεια που περιβάλλαμε αρχικά αυτό το αποτέλεσμα. Η στάση αυτή της αναζήτησης, αφ’ ενός οφείλεται στο μόνιμο και εκ γενετής ιδίωμα του ανθρωπίνου πνεύματος, ν’ αρχίζει να αμφιβάλλει, αφού πια γνωρίσει και αφ’ ετέρου στον αγνωστικισμό και την απροσδιοριστία του «πράγματος καθ’ εαυτό» που εμφανίζεται όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην σπουδή μας εξωτερικά όντα. Στα Μαθηματικά όμως η έρευνα, ανεξάρτητα από τη δυσκολία της, ευκολύνεται από γνωσιοθεωρητικής πλευράς, επειδή έχει να κάνει με εσωτερικά όντα, οπότε η Νόηση έχει άλλη επίδραση στην κατάκτηση της αλήθειας τους. (. . .)


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους