Μαθηματικά Ι ● H. Edwards ● Απειροστικός λογισμός – Γραμμική Άλγεβρα

Μαθηματικά Ι | Απειροστικός λογισμός και στοιχεία γραμμικής Άλγεβρας. ● Henry C. Edwards ● Εκδόσεις: Ίων – 2014 | ISBN 9789605081584 σελ.848

Μαθηματικά Ι

Μαθηματικά Ι ● H. Edwards ● Απειροστικός λογισμός - Γραμμική Άλγεβρα

Henry C. Edwards – Ίων – ISBN 9789605081584

ΥπότιτλοςΑπειροστικός λογισμός και στοιχεία γραμμικής Άλγεβρας.
ΣυγγραφέαςHenry C. Edwards
ΕκδότηςΊων
Έτος Έκδοσης2014
Σελίδες848
Μέγεθος29 × 21
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789605081584
ISBN-13978-960-508-158-4
ΘεματολογίαΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ● ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη – Περιεχόμενα

Μαθηματικά Ι ● H. Edwards ● Απειροστικός λογισμός – Γραμμική Άλγεβρα

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών για επιστήμονες και μηχανικούς περιλαμβάνει μελέτη θεμάτων από διάφορες περιοχές των Μαθηματικών, όπως αυτή του Λογισμού, της Γραμμικής Άλγεβρας και των Διαφορικών Εξισώσεων. Στοχεύοντας να υπάρξει ακόμα ένα χρήσιμο εργαλείο προς αυτόν τον σκοπό, στα βιβλία Μαθηματικά Ι και ΙΙ μεταφράστηκε και αναδιοργανώθηκε το περιεχόμενο δύο αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων έργων που διδάσκονται εδώ και χρόνια σε πολλά ιδρύματα του εξωτερικού.
Το βιβλίο Μαθηματικά Ι απευθύνεται σε φοιτητές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. οι οποίοι σε ένα εξαμηνιαίο μάθημα Μαθηματικών ασχολούνται με έννοιες από τον Απειροστικό Λογισμό αλλά και από την Γραμμική Άλγεβρα. Για τον σκοπό αυτό μεταφράστηκαν κεφάλαια από δύο βιβλία των C. Henry Edwards και David E. Penney, τα Calculus Early Transcendentals και Linear Algebra and Differential Equations τα οποία ταξινομήθηκαν στο 1ο και 2ο μέρος του βιβλίου.
Στο 1ο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται τα 7 από τα 14 κεφάλαια του βιβλίου Calculus Early Transcendentals, που αφορούν συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 0 παρουσιάζονται κάποιες εισαγωγικές και προαπαιτούμενες μαθηματικές έννοιες από το Παράρτημα του πρωτοτύπου. Τα Κεφάλαια 1 και 2 πραγματεύονται την έννοια της συνάρτησης και της γραφικής της παράστασης, ενώ στην συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια του ορίου. Τα Κεφάλαια 3 και 4 είναι αφιερωμένα στην έννοια της παραγώγου και των εφαρμογών της. Στα κεφάλαιά 5, 6 και 7 παρουσιάζονται τα ολοκληρώματα, τεχνικές για τον υπολογισμό τους και εφαρμογές τους.
Στο 2ο μέρος παρουσιάζονται 3 από τα 11 κεφάλαια του βιβλίου Linear Algebra and Differential Equations, με κύριο στόχο να διαπραγματευτούν τα βασικότερα θέματα από την γραμμική άλγεβρα. Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα γραμμικά συστήματα και η θεωρία λογισμού των μητρών. Στο Κεφάλαιο 9 γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας των διανυσματικών χώρων. Τέλος, στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται η θεωρία των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων μιας μήτρας.
Σε όλα τα κεφάλαια υπάρχει πληθώρα ασκήσεων και προβλημάτων για την καλύτερη εξάσκηση και κατανόηση των εννοιών από τους φοιτητές. Επιπλέον για τα κεφάλαια 1 έως 7 στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις σωστού λάθους και θέματα προς συζήτηση, ενώ κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με επανάληψη και επιπλέον προβλήματα. Επίσης στο τέλος του βιβλίου μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σωστού/λάθους καθώς και στα μονού αριθμού προβλήματα.
Στο βιβλίο αυτό, όπως και στο πρωτότυπο, γίνεται χρήση διαφορετικών συστημάτων μέτρησης. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να είναι εξοικειωμένοι τόσο με το μετρικό σύστημα MKS όσο και με το Βρετανικό Μετρικό Σύστημα.
Το Μαθηματικά Ι ολοκληρώνεται με το τον δεύτερο τόμο, με τίτλο Μαθηματικά ΙΙ. Εκεί θα ακολουθήσουν τα κεφάλαια από το Calculus Early Transcendentals που αναφέρονται στις συναρτήσεις πολλών μεταβλητών καθώς και εκείνα τα κεφάλαια από το Linear Algebra and Differential Equations που πραγματεύονται την θεωρία των διαφορικών εξισώσεων. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους