Μαθηματικά γενικά & πιστωτικά ● Κοσμάς Μ. Μαρκάτος ● Ελληνικός Λόγος

Μαθηματικά γενικά και πιστωτικά ● Κοσμάς Μ. Μαρκάτος ● Εκδόσεις: Ελληνικός Λόγος – 2000 | ISBN 9789607715234 σελ.400

Μαθηματικά γενικά και πιστωτικά

Μαθηματικά γενικά & πιστωτικά ● Κοσμάς Μ. Μαρκάτος ● Ελληνικός Λόγος

Κοσμάς Μ. Μαρκάτος – Ελληνικός Λόγος – ISBN 9789607715234

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΚοσμάς Μ. Μαρκάτος
ΕκδότηςΕλληνικός Λόγος
Έτος Έκδοσης2000
Σελίδες400
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789607715234
ISBN-139789607715234
ISBN 109607715233

Περίληψη – Περιεχόμενα

Μαθηματικά γενικά & πιστωτικά ● Κοσμάς Μ. Μαρκάτος ● Ελληνικός Λόγος

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως στους σπουδαστές των οικονομικών και διοικητικών σχολών μετά των τμημάτων τους, παρόντων και μελλοντικών, παρέχοντας σ’ αυτούς το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο δια την βαθυτέρα κατανόηση των οικονομικών και διοικητικών φαινομένων, πράξεων, διαδικασιών και διεργασιών – ιδίως όταν αυτές κινούνται σε οριακές μορφές, όπου τα μαθηματικά λειτουργούν αποφασιστικώς και τελεσιδίκως.

Τα Μαθηματικά, υπό την αυστηράν έννοια, δεν είναι επιστήμη, διότι το επιστήμη – κατά την Λεξαριθμική Θεωρία (ιδρυτής της οποίας είναι ο γράφων), συνίσταται από την πρόθεση επί (τελεστής – προσαυξητικό μόριο) και το στήμη (η εν στάσει ούσα και εποπτεύουσα την αέναον ροήν του όντος) – και σημαίνει την συνεχή και χωρίς όρια πρόσθεση γνωστικών στοιχείων [βλέπε: Μαρκάτος, Η Διαχρονικότης της Ελληνικής Γλώσσης].


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους