Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου ● Γεώργιος Ρίζος ● Εκδόσεις Μαυρίδη ● 2009

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου ● Γεώργιος Ρίζος ● Εκδόσεις: Μαυρίδη – 2009 | ISBN 9789609892629 σελ.478

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου ● Γεώργιος Ρίζος ● Εκδόσεις Μαυρίδη ● 2009

Γεώργιος Ρίζος – Μαυρίδη – ISBN 9789609892629

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΓεώργιος Ρίζος
ΕκδότηςΜαυρίδη
Έτος Έκδοσης2009
Σελίδες478
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789609892629
ISBN-13978-960-98926-2-9

Περίληψη – Περιεχόμενα

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου ● Γεώργιος Ρίζος ● Εκδόσεις Μαυρίδη ● 2009

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη των μαθηματικών που προβλέπεται από το νέο πρόγραμμα σπουδών της Α΄τάξης του γυμνασίου.
Χωρίζεται σε δύο μέρη (Άλγεβρα, Γεωμετρία), που πρέπει να διδάσκονται παράλληλα, σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
– Αναλυτική θεωρία, που συνοδεύεται, όπου κρίθηκε σκόπιμο και εφικτό, από εισαγωγικές δραστηριότητες, κατάλληλες να παρακινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.
– Παρατηρήσεις και διασαφηνίσεις της θεωρίας.
– Λυμένες ασκήσεις, εφαρμογές και προβλήματα.
– Ερωτήσεις κατανόησης (θεωρίας, κρίσεως, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, επιλογής «Σωστού» – «Λάθους», πολλαπλής επιλογής).
– Ασκήσεις ανάπτυξης, διαβαθμισμένες από απλές σε πιο δύσκολες.
– Προβλήματα
– Ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης σε κάθε κεφάλαιο.
– Διαγωνίσματα
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις – υποδείξεις για τις προτεινόμενες ασκήσεις. Τα οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις ή κρίσεις για το βιβλίο θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους