Μαθηματικά Γ’ Λυκείου θετικής & τεχνολογικής Τ. Α’. ● Δέσπ. Γεωργιάδη

Τ. Α’. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου θετικής και τεχνολογικής ● Δέσποινα Γεωργιάδη ● Εκδόσεις: Συγγραφέων Καθηγητών – 2005 | ISBN 9608207797 σελ.

Τ. Α’. Μαθηματικά Γ’ Λυκείου θετικής και τεχνολογικής

Μαθηματικά Γ' Λυκείου θετικής & τεχνολογικής Τ. Α'. ● Δέσπ. Γεωργιάδη

Δέσποινα Γεωργιάδη – Συγγραφέων Καθηγητών – ISBN 9608207797

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΔέσποινα Γεωργιάδη
ΕκδότηςΣυγγραφέων Καθηγητών
Έτος Έκδοσης2005
Σελίδες – –
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139608207797
ISBN-13960-8207-79-7


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους