Μαθηματικά Βιβλία & Επιστήμη

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Μαθηματικά Βιβλία & Επιστήμη

Μεθοδολογία Άλγεβρας Β’ Λυκείου Γενικού Λυκείου (1ος τόμος) ● Πατάκη

Μεθοδολογία Άλγεβρας Β' Λυκείου Γενικού Λυκείου (1ος τόμος) ● Πατάκη

Μεθοδολογία Άλγεβρας Β' Λυκείου Γενικού Λυκείου, Α' τόμος | Σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα 2012-2013 ● Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2012 | ISBN 9789601646138 σελ.456