Μαθηματικά Βιβλία & Επιστήμη

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Μαθηματικά Βιβλία & Επιστήμη

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Αρνός

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Αρνός

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών | Στοιχεία Θεωρίας - μεθοδολογία - 160 Λυμένα Θέματα (για Φοιτητές Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ε.Α.Π. - Ε.Μ.Π. ). ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Εκδόσεις: Αρνός - 2007 | ISBN 9789607225016 σελ.264

Απειροστικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● 2007

Απειροστικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● 2007

Απειροστικός Λογισμός (πρώτος τόμος) | Ακολουθίες - σειρές, συναρτήσεις (όριο - συνέχεια), διαφορικός λογισμός. ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● Εκδόσεις: Leader Books - 2007 | ISBN 9789607901668 σελ.506