Βιβλία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά διοικητικών και οικονομικών επιστημών | Με Ασκήσεις και Λύσεις (Β' Έκδοση). ● Κωνσταντίνος Μπουρλάκης ● Εκδόσεις: Ο.Π.Α. - 2016 | ISBN 9786188149953 σελ.1186

Οικονομικά Μαθηματικά εφαρμοσμένα ● Νίκος Σγουρινάκης ● 9789605624637

Οικονομικά Μαθηματικά εφαρμοσμένα ● Νίκος Σγουρινάκης ● 9789605624637

Οικονομικά Μαθηματικά εφαρμοσμένα | Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές πράξεις. ● Νίκος Σγουρινάκης ● Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη - 2015 | ISBN 9789605624637 σελ.180