Βιβλία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομικές επιστήμες – MAple ● Γ. Πέκος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομικές επιστήμες - MAple ● Γ. Πέκος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομικές επιστήμες | Με τη χρήση του Maple - 7 ● Γεώργιος Δ. Πέκος ● Εκδόσεις: Ζυγός - 2004 | ISBN 9789608065376 σελ.560

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις μετασχηματισμοί

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις μετασχηματισμοί

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, μετασχηματισμοί ● Ανδρέας Αθανασιάδης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2003 | ISBN 9604318489 σελ.

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομικές επιστήμες – Maple ● Γ. Πέκος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομικές επιστήμες - Maple ● Γ. Πέκος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομικές επιστήμες | Με τη χρήση του Maple - 7 ● Γεώργιος Δ. Πέκος ● Εκδόσεις: Ζυγός - 2003 | ISBN 9789608065369 σελ.560