Βιβλία για Εξισώσεις

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία για Εξισώσεις

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ● Βασίλειος Μάρκελλος ● Εκδόσεις Συμμετρία

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ● Βασίλειος Μάρκελλος ● Εκδόσεις Συμμετρία

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Λογισμός, γραμμική Άλγεβρα, διαφορικές εξισώσεις. ● Βασίλειος Μάρκελλος ● Εκδόσεις: Συμμετρία - 2011 | ISBN 9789602663349 σελ.816