Βιβλία Γεωμετρίας

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Γεωμετρίας

Μαθηματικές μετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα ● Δημήτρης Τσιμπουράκης

Μαθηματικές μετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα ● Δημήτρης Τσιμπουράκης

Μαθηματικές μετρήσεις στην αρχαία Ελλάδα | Αστρονομία, γεωδαισία, Γεωμετρία, γεωγραφία. ● Δημήτρης Τσιμπουράκης ● Εκδόσεις: Αίολος - 2002 | ISBN 9789605211059 σελ.288

Ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών (1ος τόμος) ● Thomas L. Heath

Ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών (1ος τόμος) ● Thomas L. Heath

Ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών (πρώτος τόμος) | Από το Θαλή στον Ευκλείδη. ● Thomas L. Heath ● Εκδόσεις: Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) - 2001 | ISBN 9789608687943 σελ.536

Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας ● Εκδ. Πατάκη

Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας ● Εκδ. Πατάκη

Ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας | Πρακτικά 4ου πανελλήνιου συνεδρίου γεωμετρίας ● Εκδόσεις Πατάκη ● Εκδόσεις: Πατάκη - 2001 | ISBN 9789601600208 σελ.135