Βιβλία Γεωμετρίας

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Γεωμετρίας

Η Γεωμετρία & η διδακτική της στη σύγχρονη εκπαίδευση ● Τ. Πατρώνης

Η Γεωμετρία & η διδακτική της στη σύγχρονη εκπαίδευση ● Τ. Πατρώνης

Η Γεωμετρία και η διδακτική της στη σύγχρονη εκπαίδευση ● Τάσος Πατρώνης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2010 | ISBN 9789604562367 σελ.237