Βιβλία για Μαθηματικά & Πληροφορική

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία για Μαθηματικά & Πληροφορική

Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής εφαρμογής με Matlab

Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής εφαρμογής με Matlab

Αριθμητικές μέθοδοι για προβλήματα μηχανικής εφαρμογής με χρήση Matlab | Εφαρμογές με χρήση Matlab. ● Πρόδρομος Νταουτίδης ● Εκδόσεις: Ανικούλα - 2010 | ISBN 9789605160425 σελ.564