Βιβλία Μαθηματικής Ανάλυσης

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Μαθηματικής Ανάλυσης

Μαθηματική Ανάλυση Τ.Ι. ● Π. Τσεκρέκος ● Εκδόσεις Συμμετρία ● 2008

Μαθηματική Ανάλυση Τ.Ι. ● Π. Τσεκρέκος ● Εκδόσεις Συμμετρία ● 2008

Τ. Ι. Μαθηματική Ανάλυση | Κατασκευή των πραγματικών αριθμών: Συναρτήσεις μιας μεταβλητής: Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός ● Παναγιώτης Χ. Τσεκρέκος ● Εκδόσεις: Συμμετρία - 2008 | ISBN 9789602662274 σελ.496

Μερικές διαφορικές εξισώσεις – Μιγαδικές συναρτήσεις ● Συμμετρία

Μερικές διαφορικές εξισώσεις - Μιγαδικές συναρτήσεις ● Συμμετρία

Μερικές διαφορικές εξισώσεις - Μιγαδικές συναρτήσεις | Σειρές Fourier και προβλήματα συνοριακών τιμών, μιγαδικές συναρτήσεις ● Παύλος Χατζηκωνσταντίνου ● Εκδόσεις: Συμμετρία - 2008 | ISBN 9789602662106 σελ.736

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου κατεύθυνσης: Μιγαδικοί αριθμοί ● Εκδ. Ξιφαράς

Μαθηματικά Γ' Λυκείου κατεύθυνσης: Μιγαδικοί αριθμοί ● Εκδ. Ξιφαράς

Μαθηματικά Γ' Λυκείου κατεύθυνσης: Μιγαδικοί αριθμοί | Μιγαδικοί αριθμοί, Συνάρτηση, Όριο συνάρτησης, Συνέχεια συνάρτησης, Θεώρημα Bolzano ● ● Εκδόσεις: Ξιφαράς - 2008 | ISBN 9789606694776 σελ.432

Θέματα από τα σύγχρονα Μαθηματικά ● Δημήτρης Γαβαλάς ● Εκδόσεις

Θέματα από τα σύγχρονα Μαθηματικά ● Δημήτρης Γαβαλάς ● Εκδόσεις

Θέματα από τα σύγχρονα Μαθηματικά | Μη - Συμβατική Ανάλυση, Ασαφή Σύνολα / Ασαφής Λογική, η Εννοια της Μη - Διακριτότητας, Μια εισαγωγή. ● Δημήτρης Γαβαλάς ● Εκδόσεις: - 2007 | ISBN 9789603361091 σελ.184