Βιβλία Μαθηματικής Ανάλυσης

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Μαθηματικής Ανάλυσης

Αριθμητική Ανάλυση – Matlab ● Ιωάννης Β. Κιουστελίδης ● Συμεών ● 2004

Αριθμητική Ανάλυση - Matlab ● Ιωάννης Β. Κιουστελίδης ● Συμεών ● 2004

Αριθμητική Ανάλυση | Μια σύντομη εισαγωγή με χρήση του Matlab και αναφορά σε τεχνικές εφαρμογές ● Ιωάννης Β. Κιουστελίδης ● Εκδόσεις: Συμεών - 2004 | ISBN 9789607888457 σελ.336

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | Ανάλυση Στατιστική Πιθανότητες ● Γκουβιέρος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Ανάλυση Στατιστική Πιθανότητες ● Γκουβιέρος

Μαθηματικά Γ' Λυκείου | Ανάλυση - Στατιστική - Πιθανότητες ● Χρήστος Γκουβιέρος ● Εκδόσεις: Κωστόγιαννος - 2004 | ISBN 9789605431686 σελ.350