Βιβλία Μαθηματικού Λογισμού

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία Μαθηματικού Λογισμού

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά, οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2002 | ISBN 960824921X σελ.

Ασκήσεις Διαφορικού & Ολοκλ. Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών

Ασκήσεις Διαφορικού & Ολοκλ. Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών

Ασκήσεις διαφορικού & Ολοκληρωτικού Λογισμού συναρτήσεων περισ. μεταβλητών ● Ανδρέας Αθανασιάδης ● Εκδόσεις: Ζήτη - 2002 | ISBN 9789604313365 σελ.398

Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως ● Γεώργιος Γεωργανόπουλος ● Κυριακίδη

Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως ● Γεώργιος Γεωργανόπουλος ● Κυριακίδη

Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως | Λογισμός πολλαπλών ολοκληρωμάτων. ● Γεώργιος Μ. Γεωργανόπουλος ● Εκδόσεις: Κυριακίδη - 2001 | ISBN 9789603431381 σελ.468