Βιβλία για Ολοκληρώματα & Παραγώγους

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία για Ολοκληρώματα & Παραγώγους

Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως ● Γεώργιος Γεωργανόπουλος ● Κυριακίδη

Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως ● Γεώργιος Γεωργανόπουλος ● Κυριακίδη

Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως | Λογισμός πολλαπλών ολοκληρωμάτων. ● Γεώργιος Μ. Γεωργανόπουλος ● Εκδόσεις: Κυριακίδη - 2001 | ISBN 9789603431381 σελ.468