Βιβλία για Συναρτήσεις

Μαθηματικά & Επιστήμη ● Βιβλία για Συναρτήσεις

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου: Μιγαδικοί αριθμοί & όριο – συνέχεια συνάρτησης

Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Μιγαδικοί αριθμοί & όριο - συνέχεια συνάρτησης

Μαθηματικά Γ' Λυκείου: Μιγαδικοί αριθμοί και όριο - συνέχεια συνάρτησης | Μιγαδικοί αριθμοί - Όριο - Συνέχεια συνάρτησης - Διαφορικός λογισμός (Α μέρος) ● Γεώργιος Μαυρίδης ● Εκδόσεις: Μαυρίδη - 2007 | ISBN 9789608990111 σελ.336

Μαθηματικά Γ’ Λυκείου Γενικής Παιδείας ● Γιώρ. Μιχαηλίδης ● Διηνεκές

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας ● Γιώρ. Μιχαηλίδης ● Διηνεκές

Μαθηματικά Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας | Γενικής παιδείας: Συναρτήσεις, στατιστική, πιθανότητες ● Γεώργιος Μιχαηλίδης ● Εκδόσεις: Διηνεκές - 2007 | ISBN 9789606644221 σελ.512

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Αρνός

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Αρνός

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών | Στοιχεία Θεωρίας - μεθοδολογία - 160 Λυμένα Θέματα (για Φοιτητές Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ε.Α.Π. - Ε.Μ.Π. ). ● Ιωάννης Π. Κρόκος ● Εκδόσεις: Αρνός - 2007 | ISBN 9789607225016 σελ.264

Απειροστικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● 2007

Απειροστικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● 2007

Απειροστικός Λογισμός (πρώτος τόμος) | Ακολουθίες - σειρές, συναρτήσεις (όριο - συνέχεια), διαφορικός λογισμός. ● Σωτήριος Κ. Ντούγιας ● Εκδόσεις: Leader Books - 2007 | ISBN 9789607901668 σελ.506

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διαν. & γρ. Άλγεβρας

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διαν. & γρ. Άλγεβρας

Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διαν. & γραμ. Άλγεβρας ● Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης ● Εκδόσεις: Χριστοδουλίδη - 2006 | ISBN 9608183561 σελ.

Απειροστικός Λογισμός Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός Συναρτήσεις μιας μεταβλητής Αναλυτική Γεωμετρία

Απειροστικός Λογισμός | Συναρτήσεις μιας μεταβλητής και Αναλυτική Γεωμετρία. ● Ross L. Finney ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 2006 | ISBN 9789605241834 σελ.920

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διαφορικές εξισώσεις

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διαφορικές εξισώσεις

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών και διαφορικές εξισώσεις ● Χαράλαμπος Κ. Τερζίδης ● Εκδόσεις: Ανικούλα - 2006 | ISBN 9789605160319 σελ.416

Μετασχηματισμοί συναρτήσεων Laplace, Fourier ● Γεράσιμος Λεγάτος

Μετασχηματισμοί συναρτήσεων Laplace

Μετασχηματισμοί συναρτήσεων | Laplace, Fourier, αρμονική ανάλυση ● Γεράσιμος Α. Λεγάτος ● Εκδόσεις: Σύγχρονη Εκδοτική - 2005 | ISBN 9789608165908 σελ.432