Μαθηματική θεωρία βελτιστοποίησης ● Συλλογικό έργο ● Νέων Τεχνολογιών

Μαθηματική θεωρία βελτιστοποίησης ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Νέων Τεχνολογιών – 2005 | ISBN 9789608105799 σελ.350

Μαθηματική θεωρία βελτιστοποίησης

Μαθηματική θεωρία βελτιστοποίησης ● Συλλογικό έργο ● Νέων Τεχνολογιών

Συλλογικό έργο – Νέων Τεχνολογιών – ISBN 9789608105799

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΣυλλογικό έργο
ΕκδότηςΝέων Τεχνολογιών
Έτος Έκδοσης2005
Σελίδες350
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789608105799
ISBN-139789608105799
ISBN 10960810579Χ

Περίληψη – Περιεχόμενα

Μαθηματική θεωρία βελτιστοποίησης ● Συλλογικό έργο ● Νέων Τεχνολογιών

Η βελτιστοποίηση είναι πρωταρχικής σημασίας σε όλες τις επιστήμες. Στη συνδυαστική βελτιστοποίηση υπάρχουν πλήθος υπολογιστικούς δύσκολα προβλήματα, που προκύπτουν σε εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο, των οποίων η ακριβής βέλτιστη λύση δεν είναι υπό τις παρούσες συνθήκες υπολογίσιμη σε πραγματικό χρόνο. Συνήθως υπολογίζεται μία προσεγγιστική λύση με διαφόρων ειδών ευρετικούς αλγορίθμους. Πρόσφατα, αναπτύχθηκαν πολλές προσεγγίσεις, που συνδέουν το διακριτό χώρο της συνδυαστικής βελτιστοποίησης με το συνεχή χώρο της μη γραμμικής βελτιστοποίησης μέσω γεωμετρικών, αναλυτικών και αλγεβρικών τεχνικών. Αν και όλοι, σχεδόν, αυτού του είδους οι αλγόριθμοι λειτουργούν καλά, στην πράξη δεν υπάρχει ατράνταχτη θεωρητική ανάλυση, εκτός του αλγορίθμου του Karmakar για το γραμμικό προγραμματισμό. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά πολύ θεμελιώδη αποτελέσματα της βελτιστοποίησης, που έχουν δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί σε εγχειρίδια. Σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις.
Το κυρίως θέμα αυτού του βιβλίου είναι η μαθηματική θεωρία της βελτιστοποίησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται ποικίλα προβλήματα σύγκλισης στη μη γραμμική βελτιστοποίηση καθώς και οι θεωρητικές γέφυρες μεταξύ των συνεχών και των διακριτών προβλημάτων βελτιστοποίησης. Το βιβλίο περιέχει τρία κύρια τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρουσιάζεται η θεωρία σύγκλισης, που αποδείχθηκε με επιτυχία για την επίλυση ενός από καιρού υπάρχοντος ανοιχτού προβλήματος στην ολική σύγκλιση της μεθόδου προβολής της κλίσης του Rosen. Το δεύτερο τμήμα είναι αφιερωμένο στην εικασία του Powell για την ολική σύγκλιση των μεθόδων σχεδόν-Newton, ενώ το τρίτο τμήμα αναφέρεται στη συνδυαστική και την ολική βελτιστοποίηση.
Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία που έχει η γνώση του μαθηματικού υπόβαθρου της βελτιστοποίησης, το βιβλίο «Μαθηματική Θεωρία της Βελτιστοποίησης» θα είναι ένα ανεκτίμητο εφόδιο για οποιοδήποτε ερευνητή ασχολείται με τη βελτιστοποίηση


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους