Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων και προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων

Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων και προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων ● Γεώργιος Μ. Γεωργανόπουλος ● Εκδόσεις: Κυριακίδη – 2011 | ISBN 9789604672363 σελ.264

Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων και προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων

Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων και προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων

Γεώργιος Μ. Γεωργανόπουλος – Κυριακίδη – ISBN 9789604672363

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΓεώργιος Μ. Γεωργανόπουλος
ΕκδότηςΚυριακίδη
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες264
Μέγεθος29 × 21
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789604672363
ISBN-139789604672363
ISBN 109604672363

Περίληψη – Περιεχόμενα

Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων και προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων

Περιεχόμενα:
Μέρος Πρώτο. Στοιχεία από την ανάλυση των ψηφιακών σημάτων και συστημάτων: Διακριτά σήματα και συστήματα, z- Μετασχηματισμός, περιγραφή διακριτών συστημάτων με εξισώσεις διαφορών, ο z-Μετασχηματισμός για την λύση LTI-εξισώσεων διαφορών.
Μέρος Δεύτερο. Αναλογικά σήματα και συστήματα, η συνάρτηση Dirac και οι ιδιότητες της, γραμμικά αναλογικά συστήματα, μετασχηματισμός Fourier και, ιδιαιτέρως, μετασχηματισμοί Fourier περιοδικών συναρτήσεων, Αθροιστικός τύπος του Poisson και η δειγματοληπτική παρεμβολή σημάτων, συνθήκες προσομοιώσεως αναλογικών συστημάτων με ψηφιακά συστήματα, διακριτή προσέγγιση αναλογικών συστημάτων.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους