Μιγαδικές μεταβλητές: Εισαγωγή και εφαρμογές ● Mark Ablowitz ● 2011

Μιγαδικές μεταβλητές: Εισαγωγή και εφαρμογές ● Mark Ablowitz ● Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Κρήτης – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – 2011 | ISBN 9789605243371 σελ.97

Μιγαδικές μεταβλητές: Εισαγωγή και εφαρμογές

Μιγαδικές μεταβλητές: Εισαγωγή και εφαρμογές ● Mark Ablowitz ● 2011

Mark Ablowitz – Πανεπιστημιακές Κρήτης – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – ISBN 9789605243371

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςMark Ablowitz
ΕκδότηςΠανεπιστημιακές Κρήτης – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες97
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789605243371
ISBN-13978-960-524-337-1

Περίληψη – Περιεχόμενα

Μιγαδικές μεταβλητές: Εισαγωγή και εφαρμογές ● Mark Ablowitz ● 2011

Οι μιγαδικές μεταβλητές αποτελούν κεντρικό γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών, και η μελέτη τους είναι σημαντική για τους φοιτητές των διαφόρων κλάδων της μηχανολογίας και των φυσικών επιστημών. Πέρα από τη μαθηματική κομψότητά τους, οι μιγαδικές μεταβλητές αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων που είναι είτε ιδιαίτερα δύσκολα είτε πρακτικά αδύνατο να επιλυθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το Μέρος Ι αυτού του εγχειρι-δίου αποτελεί μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο, και καλύπτει τις αναλυτικές συναρτήσεις, την ολοκλήρωση, τις σειρές και τον λογισμό ολοκληρωτικών υπολοίπων. Περιλαμβάνει επίσης μεθόδους μετασχηματισμού, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις στο μιγαδικό επίπεδο, αριθμητικές μεθόδους, και άλλα θέματα. Το Μέρος ΙΙ πραγματεύεται τους σύμμορφους μετασχηματισμούς, τα ασυμπτωτικά αναπτύγματα, και τα προβλήματα Riemann-Hilbert. Οι συγγραφείς έχουν συμπεριλάβει επίσης μια εκτενή συλλογή εφαρμογών, διαφωτιστικών παραδειγμάτων και ασκήσεων εξάσκησης. Η νέα αυτή έκδοση έχει βελτιωθεί σε όλες τις πτυχές της, και ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση σε εισαγωγικά μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στις μιγαδικές μεταβλητές.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους