Νέες εκδόσεις Μαθηματικών Βιβλίων

Σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μαθηματικά 21ου αι.

Σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μαθηματικά 21ου αι.

Σύγχρονες διδακτικές & μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά 21ου αιώνα ● Αναστάσιος Μπαρκατσάς ● Εκδόσεις: Κωστόγιαννος - 2002 | ISBN 9605431319 σελ.

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά, οικονομικά προβλήματα

Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού. Επιχειρησιακά

Εφαρμογές μαθηματικού λογισμού σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα ● Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός ● Εκδόσεις: Μπένου - 2002 | ISBN 960824921X σελ.

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων ● Ιωάννης Μανωλόπουλος

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων ● Ιωάννης Μανωλόπουλος

Η τέχνη της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων | Θεωρία και πρακτική για μαθηματικούς διαγωνισμούς Πληροφορικής. ● Ιωάννης Μανωλόπουλος ● Εκδόσεις: Σαββάλας - 2002 | ISBN 9789604607334 σελ.256