Νέες εκδόσεις Μαθηματικών Βιβλίων

Λυμένες ασκήσεις στη θεωρία αριθμών ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● 1994

Λυμένες ασκήσεις στη θεωρία αριθμών ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● 1994

Λυμένες ασκήσεις στη θεωρία αριθμών | Υπομνήσεις θεωρίας, 333 λυμένες ασκήσεις, θέματα Α.Ε.Ι. , θέματα Μαθηματικών ολυμπιάδων. ● Ευάγγελος Κ. Σπανδάγος ● Αίθρα Φυσικομαθηματικές Εκδόσεις - 1994 | ISBN 9789607007582 σελ.224

Στραβών: Απαντα (2ος τόμος) ● Εκδ. Κάκτος ● ISBN 9789603522560

Στραβών: Απαντα (2ος τόμος) ● Εκδ. Κάκτος ● ISBN 9789603522560

Στραβών: Απαντα (δεύτερος τόμος) | Γεωγραφικών Β': Μαθηματική γεωγραφία. ● Στράβων οχι μου ειπες αν ειναι ενα ονομα το βαζουμε στο επιθετο ● Εκδόσεις: Κάκτος - 1994 | ISBN 9789603522560 σελ.272

Ο κόσμος των Μαθηματικών – τετράδιο εργασίας (δεύτερο μέρος) ● Κτίστη

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετράδιο εργασίας (δεύτερο μέρος) ● Κτίστη

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετραδιο εργασίας (δεύτερο μέρος) | Βιβλίο Μαθηματικών για το Δημοτικό σχολείο. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Κτίστη - 1993 | ISBN 9789607080110 σελ.32

Ο κόσμος των Μαθηματικών – τετράδιο εργασίας (τέταρτο μέρος) ● Κτίστη

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετράδιο εργασίας (τέταρτο μέρος) ● Κτίστη

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετραδιο εργασίας (τέταρτο μέρος) | Βιβλίο Μαθηματικών για το Δημοτικό σχολείο. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Κτίστη - 1993 | ISBN 9789607080134 σελ.32

Ο κόσμος των Μαθηματικών – τετράδιο εργασίας Α’ μέρος ● Συλλογ. έργο

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετράδιο εργασίας Α' μέρος ● Συλλογ. έργο

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετραδιο εργασίας (πρώτο μέρος) | Βιβλίο Μαθηματικών για το Δημοτικό σχολείο. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Κτίστη - 1993 | ISBN 9789607080103 σελ.32

Ο κόσμος των Μαθηματικών – τετράδιο εργασίας Β’ μέρος ● Συλλογ. έργο

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετράδιο εργασίας Β' μέρος ● Συλλογ. έργο

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετραδιο εργασίας (τρίτο μέρος) | Βιβλίο Μαθηματικών για το Δημοτικό σχολείο. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Κτίστη - 1993 | ISBN 978607080127 σελ.32