Νέες εκδόσεις Μαθηματικών Βιβλίων

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις Τροχαλία

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις Τροχαλία

Αρχαία ελληνικά Μαθηματικά | Κείμενα ιστορίας και φιλοσοφίας. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Τροχαλία - 1993 | ISBN 9789607022325 σελ.328

Πρώτες έννοιες – πρώτες γνώσεις (με αυτοκόλλητα) ● Παναγιώτα Καψή

Πρώτες έννοιες - πρώτες γνώσεις (με αυτοκόλλητα) ● Παναγιώτα Καψή

Πρώτες έννοιες - πρώτες γνώσεις (με αυτοκόλλητα) | Προπαρασκευαστικές ασκήσεις για τη γραφή, την ανάγνωση και τα Μαθηματικά. ● Παναγιώτα Καψή ● Εκδόσεις: Καστούμη - 1990 | ISBN 9789607238085 σελ.64