Νέες εκδόσεις Μαθηματικών Βιβλίων

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Εκδ. Ατλαντίς

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός (1ος τόμος) ● Εκδ. Ατλαντίς

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός (πρώτος τόμος) | Συναρτήσεις μιας μεταβλητής διανύσματα και αναλυτική Γεωμετρία. ● Θωμάς Μ. Αποστολόπουλος ● Εκδόσεις: Ατλαντίς - 1962 | ISBN 9789600700671 σελ.612