Πανελλήνιοι Μαθηματικοί διαγωνισμοί 1997 – 2007. Προβλήματα, λύσεις

Πανελλήνιοι Μαθηματικοί διαγωνισμοί 1997 – 2007. Προβλήματα, λύσεις ● Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ● Εκδόσεις: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – 2007 | ISBN 9789607341303 σελ.46

Πανελλήνιοι Μαθηματικοί διαγωνισμοί 1997 – 2007. Προβλήματα, λύσεις

Πανελλήνιοι Μαθηματικοί διαγωνισμοί 1997 - 2007. Προβλήματα, λύσεις

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία – ISBN 9789607341303

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΕλληνική Μαθηματική Εταιρεία
ΕκδότηςΕλληνική Μαθηματική Εταιρεία
Έτος Έκδοσης2007
Σελίδες46
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789607341303
ISBN-13978-960-7341-30-3

Περίληψη – Περιεχόμενα

Πανελλήνιοι Μαθηματικοί διαγωνισμοί 1997 – 2007. Προβλήματα, λύσεις

Οι πανελλήνιοι μαθηματικοί διαγωνισμοί 1997 – 2007: ο Θαλής, ο Ευκλείδης, ο Αρχιμήδης, ο μεσογειακός μαθηματικός διαγωνισμός : τα προβλήματα – οι λύσεις τους : ιστορικά σημειώματα


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους