Παραστατική Γεωμετρία ● Δημήτρης Α. Γεωργίου ● Εκδ. Νέων Τεχνολογιών

Παραστατική Γεωμετρία ● Δημήτρης Α. Γεωργίου ● Εκδόσεις: Νέων Τεχνολογιών – 2009 | ISBN 9789606759321 σελ.272

Παραστατική Γεωμετρία

Παραστατική Γεωμετρία ● Δημήτρης Α. Γεωργίου ● Εκδ. Νέων Τεχνολογιών

Δημήτρης Α. Γεωργίου – Νέων Τεχνολογιών – ISBN 9789606759321

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΔημήτρης Α. Γεωργίου
ΕκδότηςΝέων Τεχνολογιών
Έτος Έκδοσης2009
Σελίδες272
Μέγεθος – –
ΕξώφυλλοΜαλακό εξώφυλλο
ISBN 139789606759321
ISBN-139789606759321
ISBN 109606759326

Περίληψη – Περιεχόμενα

Παραστατική Γεωμετρία ● Δημήτρης Α. Γεωργίου ● Εκδ. Νέων Τεχνολογιών

Η Παραστατική Γεωμετρία έχει πολλές εφαρμογές, κυρίως στη γραφική μελέτη διαφόρων τεχνικών έργων. Διευκολύνει πάρα πολύ τη λύση προβλημάτων που αναφέρονται στις Εικαστικές Τέχνες και διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως η Αστρονομία, η Μηχανική, η Κρυσταλλογραφία κλπ.. Η θεωρητική μελέτη αυτής σε συνδυασμό με την πρακτική της εφαρμογή αναπτύσει την ικανότητα για γεωμετρική εποπτεία του χώρου, ικανότητα ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για τους Μηχανικούς.

Μεγάλη συμβολή στη θεμελίωση και ανάπτυξη της Παραστατικής Γεωμετρίας είχε ο Γάλλος Μαθηματικός και Μηχανικός Graspard Monge όπου στο βιβλίο του «Geometrie Descriptive» το 1978, ταξινόμησε όλες τις γνώσεις που υπήρχαν μέχρι την εποχή του και ανέπτυξε τη μέθοδο των ορθογωνίων προβολών.

Το βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη της «Παραστατικής Γεωμετρίας» που διδάσκεται στους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να αναπτυχθούν όλα τα θέματα με απλότητα και σαφήνεια. Για τον σκοπό αυτό στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται πολλές λυμένες ασκήσεις.

Το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται σε πέντε μέρη:

– Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην παράσταση των σχημάτων του χώρου στον πίνακα σχεδιάσεως με τη βοήθεια δύο προβολών.
– Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην παράσταση των σχημάτων του χώρου στον πίνακα σχεδιάσεως με τρεις προβολές.
– Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην παράσταση των σχημάτων του χώρου στον πίνακα σχεδιάσεως με μια προβολή.
– Το τέταρτο μέρος αναφέρεται στον τρόπο παράστασης του κύκλου, της σφαίρας, των κωνικών επιφανειών και των κυλινδρικών επιφανειών στον πίνακα σχεδιάσεως. Γίνεται επίσης ανάπτυξη θεμάτων αλληλοτομίας.
– Το πέμπτο μέρος αναφέρεται στην αξονομετρική και την κεντρική προβολή.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία που μπορούν να ανατρέξουν όσοι φοιτητές επιθυμούν να μελετήσουν σε βάθος και έκταση την ύλη της Παραστατικής Γεωμετρίας.

Όλα τα θέματα του βιβλίου έχουν αναπτυχθεί με τρόπο απλό και σαφή.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους