Βιβλία Μαθηματικών για Προσχολική Αγωγή & Νηπιαγωγείο

Βιβλία Μαθηματικών για την προσχολική, την πρωτοσχολική αγωγή και το Νηπιαγωγείο. Μαθηματικά για μικρά παιδιά. Βιβλία για τις προμαθηματικές έννοιες.

Ανακαλύπτω τα χρώματα, τα σχήματα και τους αριθμούς ● 9789608498174

Ανακαλύπτω τα χρώματα

Ανακαλύπτω τα χρώματα, τα σχήματα και τους αριθμούς | Διαθεματικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο ● Ευαγγελία Λαλούμη - Βιδάλη ● Εκδόσεις: Σύγχρονες Εκδόσεις - 2009 | ISBN 9789608498174 σελ.124