Σχήματα Γεωμετρικά – Σχήμα

Προσχολική & Νηπιαγωγείο ● Σχήματα Γεωμετρικά – Σχήμα

Το μεγάλο μου βιβλίο για να μάθω αριθμούς, χρώματα, σχήματα παίζοντας

Το μεγάλο μου βιβλίο για να μάθω αριθμούς

Το μεγάλο μου βιβλίο για να μάθω τους αριθμούς τα χρώματα & τα σχήματα παίζοντας ● Πομ Ντεπέν ● Εκδόσεις: Μίνωας - 2012 | ISBN 9789604818150 σελ.88

1-2-3. Δραστηριότητες για προνήπια ● Λαλούμη Βιδάλη ● Εκ. Θεσσαλονίκη

1-2-3. Δραστηριότητες για προνήπια ● Λαλούμη Βιδάλη ● Εκ. Θεσσαλονίκη

1-2-3. Δραστηριότητες για προνήπια | Με Χρώματα - Σχήματα - Προγράφηκες Ασκήσεις - Πρώτες Μαθηματικές έννοιες - Αριθμούς. ● Εύα Λαλούμη - Βιδάλη ● Εκδόσεις: Θεσσαλονίκη - 2011 | ISBN 9789608498051 σελ.112

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο: Τετραγωνισμός γεωμετρικών σχημάτων

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο: Τετραγωνισμός γεωμετρικών σχημάτων

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο: Τετραγωνισμός γεωμετρικών σχημάτων ● Ανδρέας Λ. Νικολαΐδης ● Εκδόσεις: Δαρδανός Χρήστος Ε. - 2010 | ISBN 9789603802143 σελ.151