Προβλήματα & ασκήσεις Μαθηματικών, Γ’ Δημοτικού ● Λ. Πανταζόπουλος

Προβλήματα και ασκήσεις Μαθηματικών, Γ’ Δημοτικού ● Λάμπρος Πανταζόπουλος ● Εκδόσεις: Πατάκη – 2011 | ISBN 9789601631257 σελ.320

Προβλήματα και ασκήσεις Μαθηματικών, Γ’ Δημοτικού

Προβλήματα & ασκήσεις Μαθηματικών, Γ' Δημοτικού ● Λ. Πανταζόπουλος

Λάμπρος Πανταζόπουλος – Πατάκη – ISBN 9789601631257

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΛάμπρος Πανταζόπουλος
ΕκδότηςΠατάκη
Έτος Έκδοσης2011
Σελίδες320
Μέγεθος21 × 28
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789601631257
ISBN-13978-960-16-3125-7

Περίληψη – Περιεχόμενα

Προβλήματα & ασκήσεις Μαθηματικών, Γ’ Δημοτικού ● Λ. Πανταζόπουλος

Όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της σχολικής μάθησης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, γνωρίζουν καλά ότι πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακά προβλήματα που αφορούν την κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και ειδικότερα τη λύση απλών και, πολύ περισσότερο, σύνθετων προβλημάτων.
Μέσα από το βιβλίο αυτό ο/η μαθητής/τρια μπαίνει μπροστά σε πραγματικά, καθημερινά προβλήματα της ζωής και, ερχόμενος/η σε δυναμική σχέση με πρόσωπα και πράγματα, προχωρεί στη λύση προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο ο/η μαθητής/τρια αυτοβεβαιώνεται για τις ικανότητές του, δυναμώνει τη θέλησή του και αποκτά σαφείς έννοιες και γενικεύσεις που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στην κατάκτηση της γνώσης. Έτσι, μέσα από τη διαδικασία της λύσης προβλημάτων με το πνεύμα των νέων προγραμμάτων, ο/η μαθητής/τρια οπλίζεται με την ικανότητα για επιτυχέστερη αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων της ζωής.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος ακολουθεί κατά κεφάλαιο το σχολικό βιβλίο. Προσφέρονται στους/στις μαθητές/τριες προβλήματα και δημιουργικές μαθηματικές δραστηριότητες για εξάσκηση και πληρέστερη κατανόηση των Κεφαλαίων-Ενοτήτων που διδάσκονται στο ημερήσιο πρόγραμμα του μαθήματος των Μαθηματικών.
Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν απλά και σύνθετα προβλήματα για γενικότερη εξάσκηση με αύξουσα δυσκολία κατά κατηγορία. Τα προβλήματα είναι ομαδοποιημένα ανά τέσσερα κεφάλαια, ακολουθώντας τη σειρά των μαθημάτων του σχολικού βιβλίου. Στην ύλη του δεύτερου μέρους καλύπτονται όλα τα μαθηματικά φαινόμενα που καλείται να κατακτήσει ο μαθητής στην ύλη της τάξης του.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους