Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι ● Νίκος Καλουπτσίδης ● Εκδ. Δίαυλος

Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι ● Νίκος Καλουπτσίδης ● Εκδόσεις: Δίαυλος – 1994 | ISBN 9789607140401 σελ.786

Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι

Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι ● Νίκος Καλουπτσίδης ● Εκδ. Δίαυλος

Νίκος Καλουπτσίδης – Δίαυλος – ISBN 9789607140401

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΝίκος Καλουπτσίδης
ΕκδότηςΔίαυλος
Έτος Έκδοσης1994
Σελίδες786
Μέγεθος25 × 17
ΕξώφυλλοΣκληρό εξώφυλλο
ISBN 139789607140401
ISBN-139789607140401
ISBN 109607140400

Περίληψη – Περιεχόμενα

Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι ● Νίκος Καλουπτσίδης ● Εκδ. Δίαυλος

Το βιβλίο αυτό καλύπτει βασικά θέματα σημάτων, συστημάτων και αλγορίθμων. Μελετώνται συστηματικά η συγκεραστική αναπαράσταση, η καταστατική αναπαράσταση και τα μοντέλα πεπερασμένων διαφορών/παραγώγων. Για την ανάλυση των δομών αυτών αναπτύσσονται οι μετασχηματισμοί Fourier, Laplace και z. Η παρουσίαση καλύπτει τα πολυκαναλικά, τα δισδιάστατα και πολυδιάστατα σήματα και συστήματα. Αναλύονται θέματα ευστάθειας, περιοδικότητας και ψηφιακής εξομείωσης. Αναπτύσσονται αλγόριθμοι όπως ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier FFT, αλγόριθμοι αριστοποίησης και επιλυτές γραμμικών και μη γραμμικών εξισώσεων. Εισάγονται τα γραφήματα ροής και χρησιμοποιούνται στην ανάλυση RLC κυκλωμάτων με υπολογιστή και στην περιγραφή παραλλήλων αλγορίθμων και τοπικά αναδρομικών αρχιτεκτονικών. Μελετώνται εφαρμογές στη σχεδίαση συστημάτων όπως τα αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα, οι διαμορφωτές στις επικοινωνίες, τα συστήματα ελέγχου και η ταξινόμηση προτύπων.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους