Στατιστική ● Χρυσούλα Ζαχαροπούλου ● Εκδ. Σοφία ● ISBN 9789606706653

Στατιστική ● Χρυσούλα Ζαχαροπούλου ● Εκδόσεις: Σοφία – 2012 | ISBN 9789606706653 σελ.632

Στατιστική

Στατιστική ● Χρυσούλα Ζαχαροπούλου ● Εκδ. Σοφία ● ISBN 9789606706653

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου – Σοφία – ISBN 9789606706653

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΧρυσούλα Ζαχαροπούλου
ΕκδότηςΣοφία
Έτος Έκδοσης2012
Σελίδες632
Μέγεθος29 × 21
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789606706653
ISBN-139789606706653
ISBN 109606706656

Περίληψη – Περιεχόμενα

Στατιστική ● Χρυσούλα Ζαχαροπούλου ● Εκδ. Σοφία ● ISBN 9789606706653

Περιεχόμενα
– Μέρος Α’ Περιγραφική Στατιστική: Πίνακες και Γραφικές Παραστάσεις, Μέτρα Θέσης, Μέτρα Διασποράς, Αριθμοδείκτες
– Μέρος Β’ Στοιχεία Πιθανοθεωρίας: Βασικές Έννοιες, Δεσμευμένη Πιθανότητα. Στοχαστική Ανεξαρτησία. Το Θεώρημα του Bayes, Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανοτήτων, Διακριτές Κατανομές Πιθανοτήτων, Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων, Απλή Τυχαία Δειγματοληψία. Κατανομές Δειγματοληψίας
– Μέρος Γ’ Στατιστική Συμπερασματολογία: Εκτιμητική, Έλεγχος των Στατιστικών Υποθέσεων, Έλεγχος των Στατιστικών Υποθέσεων ΙΙ. Μη Παραμετρικοί ΄Ελεγχοι
– Μέρος Δ’ Τα Δεδομένα: Η Τυχαία Δειγματοληψία στην Πράξη

Νέα, βελτιωμένη έκδοση ενός βιβλίου που εκτιμήθηκε γιατί συνδυάζει σαφήνεια και φιλικότητα. Με αναδιάταξη και συμπλήρωση της ύλης, με ακόμα πιο πολλά παραδείγματα και σύνθετες ασκήσεις, με ειδικές επισημάνσεις αλλά και χιουμοριστική αναφορά σε λανθασμένη χρήση ή ερμηνεία επί μέρους τεχνικών, συστήνει τη Στατιστική ως μια ενδιαφέρουσα, ζωντανή και εξαιρετικά χρήσιμη επιστήμη. Θα μπορούσε να τιτλοφορείται και Στατιστική Για Όλους.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους