Συνδυαστικά θέματα Μαθηματικών Γ’ Λυκείου θετικής/τεχνολ. κατεύθυνσης

Συνδυαστικά θέματα Μαθηματικών Γ’ Λυκείου θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης ● Βαγγέλης Βασιλείου ● Εκδόσεις: Συγγραφέων Καθηγητών – 2007 | ISBN 9789606784026 σελ.173

Συνδυαστικά θέματα Μαθηματικών Γ’ Λυκείου θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης

Συνδυαστικά θέματα Μαθηματικών Γ' Λυκείου θετικής/τεχνολ. κατεύθυνσης

Βαγγέλης Βασιλείου – Συγγραφέων Καθηγητών – ISBN 9789606784026

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΒαγγέλης Βασιλείου
ΕκδότηςΣυγγραφέων Καθηγητών
Έτος Έκδοσης2007
Σελίδες173
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789606784026
ISBN-13978-960-6784-02-6

Περίληψη – Περιεχόμενα

Συνδυαστικά θέματα Μαθηματικών Γ’ Λυκείου θετικής/τεχνολ. κατεύθυνσης

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης που προβλέπεται για τις εξετάσεις. Επίσης απευθύνεται στους συναδέλφους που ψάχνουν να εμπλουτίσουν το υλικό τους, για καλύτερη προετοιμασία των μαθητών τους. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχονται: 110 θέματα μέτριας δυσκολίας, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να αφομοιώσουν την ύλη και να αποκτήσουν ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων, 129 θέματα δύσκολα που αποβλέπουν στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της «μαθηματικής σκέψης», 41 θέματα εξαιρετικής δυσκολίας, για άριστους μαθητές που θέλουν να προχωρήσουν πιο βαθιά στα μονοπάτια των Μαθηματικών και να ασκηθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων θεμάτων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχουν οι αναλυτικές λύσεις όλων των θεμάτων του πρώτου μέρους.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους