Θέματα Μαθηματικών θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου ● ● Εκδόσεις: Spin – 2008 | ISBN 9789608250635 σελ.302

Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Θέματα Μαθηματικών θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

– Spin – ISBN 9789608250635

Υπότιτλος – –
Συγγραφέας – –
ΕκδότηςSpin
Έτος Έκδοσης2008
Σελίδες302
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789608250635
ISBN-13978-960-8250-63-5

Περίληψη – Περιεχόμενα

Θέματα Μαθηματικών θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ΄τάξης του Λυκείου. Αποτελεί το 2ο τεύχος της σειράς, η οποία αποτελείται συνολικά από τέσσερα τεύχη, τα οποία καλύπτουν την εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Στο τεύχος αυτό περιέχονται θέματα που αναφέρονται στην μονοτονία, τα όρια, τα ακρότατα συναρτήσεων, στο πλήθος ριζών και την επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων, στις συναρτήσεις 1-1 και την αντίστροφη συνάρτηση, καθώς και στο σύνολο τιμών μίας συνάρτησης, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση πλήθους θεμάτων.
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους