Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Γ’ Λυκείου

Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Γ’ Λυκείου ● Ιωάννης Β. Γκαρούτσος ● Εκδόσεις: Spin – 2008 | ISBN 9789608250642 σελ.315

Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Γ’ Λυκείου

Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Γ' Λυκείου

Ιωάννης Β. Γκαρούτσος – Spin – ISBN 9789608250642

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΙωάννης Β. Γκαρούτσος
ΕκδότηςSpin
Έτος Έκδοσης2008
Σελίδες315
Μέγεθος – –
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789608250642
ISBN-13978-960-8250-64-2

Περίληψη – Περιεχόμενα

Θέματα Μαθηματικών θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης: Γ’ Λυκείου

τευχ. Ι. Θέματα Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ● Ιωάννης Γκαρούτσος


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους