Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Ευγενία Κολέζα

Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Ευγενία Γ. Κολέζα ● Εκδόσεις: Gutenberg – 2017 | ISBN 9789600118926 σελ.488

Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Ευγενία Κολέζα

Ευγενία Γ. Κολέζα – Gutenberg – ISBN 9789600118926

Υπότιτλος – –
ΣυγγραφέαςΕυγενία Γ. Κολέζα
ΕκδότηςGutenberg
Έτος Έκδοσης2017
Σελίδες488
Μέγεθος29 × 21
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789600118926
ISBN-139789600118926
ISBN 109600118922
ΘεματολογίαΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΓΛΩΣΣΑ – ΛΕΞΙΚΑ ● ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Περίληψη – Περιεχόμενα

Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των Μαθηματικών ● Ευγενία Κολέζα

Η ικανότητα του να διδάσκεις Μαθηματικά απαιτεί ισορροπία μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων: γνώση του αντικειμένου και του πώς να το διδάσκεις, γνώσεις ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Ο δάσκαλος που διδάσκει Μαθηματικά πρέπει να γνωρίζει Μαθηματικά (γνώση του περιεχομένου) και να έχει βασικές γνώσεις σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται άμεσα με τα Μαθηματικά. Η γνώση βασικών στοιχείων, εργαλείων και μεθόδων από άλλες περιοχές παρέχει μια σειρά μοντέλων, αναπαραστάσεων και αναλογιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών. Αλλά πέρα από την καθαρή γνώση του περιεχομένου, πρέπει να γνωρίζει πώς να διδάξει τα Μαθηματικά (παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου). Πώς δηλαδή, να μετασχηματίζει το μαθηματικό περιεχόμενο, ώστε να είναι διδάξιμο και κατανοητό από τους μαθητές του.
Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού απαιτεί ένα μεγάλο αριθμό επιμέρους ικανοτήτων: Ικανότητα σχεδιασμού «Διδακτικών Καταστάσεων», ικανότητα επιλογής κατάλληλων δραστηριοτήτων για την εισαγωγή/ εμβάθυνση σε μια έννοια, ικανότητα διατύπωσης κατάλληλων ερωτήσεων προκειμένου να δημιουργήσει μια κουλτούρα «διερεύνησης» στην τάξη, ικανότητα διαχείρισης των απαντήσεων (και κυρίως των λαθών) των μαθητών. Η Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία των Μαθηματικών είναι ένα βιβλίο που στοχεύει στο να υποστηρίξει τον δάσκαλο στην προσπάθειά του να περάσει από μια κουλτούρα απλής εφαρμογής οδηγιών σε μια κουλτούρα ανεξάρτητου και υπεύθυνου σχεδιασμού.


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους