Βαθιές θεμελιώσεις αντιστηρίξεις οριακή ισορροπία αριθμητικές μέθοδοι

Βαθιές θεμελιώσεις – αντιστηρίξεις: Οριακή ισορροπία – αριθμητικές μέθοδοι | Οριακή ισορροπία, αριθμητικές μέθοδοι. ● Αιμίλιος Κωμοδρόμος ● Εκδόσεις: Κλειδάριθμος – 2009 | ISBN 9789604613069 σελ.576

Βαθιές θεμελιώσεις – αντιστηρίξεις: Οριακή ισορροπία – αριθμητικές μέθοδοι

Βαθιές θεμελιώσεις αντιστηρίξεις οριακή ισορροπία αριθμητικές μέθοδοι

Αιμίλιος Κωμοδρόμος – Κλειδάριθμος – ISBN 9789604613069

ΥπότιτλοςΟριακή ισορροπία, αριθμητικές μέθοδοι.
ΣυγγραφέαςΑιμίλιος Κωμοδρόμος
ΕκδότηςΚλειδάριθμος
Έτος Έκδοσης2009
Σελίδες576
Μέγεθος24 × 17
Εξώφυλλο – –
ISBN 139789604613069
ISBN-13978-960-461-306-9
ΘεματολογίαΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ – ΔΙΚΑΙΟ ● ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη – Περιεχόμενα

Βαθιές θεμελιώσεις αντιστηρίξεις οριακή ισορροπία αριθμητικές μέθοδοι

Το πλαίσιο ακριβούς σχεδιασμού των τεχνικών έργων καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις βελτίωσης της ασφάλειας και επίτευξης οικονομίας – απαιτήσεις που αποτελούν τον κύριο μοχλό εξέλιξης των θεωριών και των μεθόδων προσέγγισης των έργων θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων.
Σε σημαντικά ή ευρείας κλίμακας έργα, ο σχεδιασμός έναντι οριακής κατάστασης αστοχίας δεν κρίνεται επαρκής επειδή η κατάσταση οριακής ισορροπίας δεν αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε κάθε σημείο του προβλήματος. Επιπρόσθετα, η ανάγκη προσδιορισμού της απόκρισης των έργων σε διάφορες περιστάσεις οδήγησαν στην ολοένα και συχνότερη εξέτασή τους στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευών.
Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη της ανάλυσης και του σχεδιασμού των έργων βαθιών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων με την εφαρμογή απλών έως και ιδιαίτερα σύνθετων μεθόδων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προβλήματος. Σε κάθε εξεταζόμενο θέμα παρατίθεται αρχικά η αντίστοιχη προσέγγιση της μεθόδου οριακής ισορροπίας, η οποία αποτελεί κατά κανόνα μια συντηρητική προσέγγιση σε σύγκριση με την πλήρη ανάλυση αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευών. Ωστόσο, στην περίπτωση έργων περιορισμένης έκτασης, όπου το υπολογιστικό κόστος πλήρους ανάλυσης εκμηδενίζει τα οικονομικά οφέλη του ακριβούς σχεδιασμού, η μέθοδος οριακής ισορροπίας φαίνεται να αποτελεί ακόμη την πλέον ενδεδειγμένη λύση.
Η σύγκριση των προσεγγίσεων της οριακής ισορροπίας και των αριθμητικών μεθόδων εξακολουθεί να αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος και πεδίο ζύμωσης για τον κόσμο των μηχανικών. Γι’ αυτόν το λόγο, το σύνολο των αναπτυσσόμενων θεμάτων εξετάζεται και στο πλαίσιο της πλήρους αλληλεπίδρασης (μετελαστική συμπεριφορά υλικών, ανάπτυξη μηχανισμών ολίσθησης, αποκόλλησης, ρηγμάτωσης, κ.λπ.). Ο τελικός σχεδιασμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις του Ευρωκώδικα, ο οποίος πλέον τίθεται σταδιακά σε υποχρεωτική εφαρμογή. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και σχολιάζονται προκειμένου να δοθεί λαβή στον αναγνώστη για περαιτέρω εμβάθυνση και αποτελεσματικότερη προσέγγιση των θεμάτων. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)


Τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - Επίσημη πληροφόρηση μπορείτε να αντλείτε από τους κατά περίπτωση εκδοτικούς οίκους