Βιβλία Μαθηματικών για Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο ● Βιβλία Μαθηματικών για Δημοτικό Σχολείο

Ο κόσμος των Μαθηματικών – τετράδιο εργασίας Β’ μέρος ● Συλλογ. έργο

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετράδιο εργασίας Β' μέρος ● Συλλογ. έργο

Ο κόσμος των Μαθηματικών - τετραδιο εργασίας (τρίτο μέρος) | Βιβλίο Μαθηματικών για το Δημοτικό σχολείο. ● Συλλογικό έργο ● Εκδόσεις: Κτίστη - 1993 | ISBN 978607080127 σελ.32